Vyšší Brod

Město se rozkládá okolo již neexistujícího brodu , na jehož místě překračovala Vltavu středověká kupecká stezka . Osada na místě města vznikla nejpozději ve 12. století a náležela k Rožmberskému panství. Nejvýznamnější památkou městečka je cisterciácký klášter, vystavěný na západním okraji obce nad řekou Vltavou .

Na horním konci protáhlého náměstí stojí farní kostel svatého Bartoloměje, který byl založen současně s klášterem roku 1259. V období husitských válek byl kostel zničen, obnoven byl až v 16. století.

V roce 2008 byl postaven a zprovozněn pivovar. Tento je se svým maximálním ročním výstavem cca 500 hl nejmenší v jihočeském kraji. Avšak má na co navázat. Ve vyšebrodském cisterciáckém klášteře se poprvé pivovar uvádí již v roce 1380 a další, Měšťanský pivovar působil ve Vyšším Brodě v letech 1530-1944.

Turistika

V těsné blízkosti města se nacházejí dvě poutní místa: Kraví hora na severu a Maria Rast am Stein na jihu. Z přírodních zajímavostí je zde Přírodní park Vyšebrodsko (v podstatě celé území pravého břehu Vltavy) a národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč

Cykloturistika

V obci Vyšší Brod začíná tzv. šumavská cyklostezka, která vede po levém břehu Vltavy přes Čertovu stěnu a Loučovice k hrázi Lipenské přehrady. Odtud dále po levém břehu Lipna až do Nové Pece a do hloubi národního parku Šumava. Vodní turistika

U Vltavy mezi klášterem a železniční stanicí Vyšší Brod-Klášter (trať Lipno nad Vltavou - Rybník) se nachází kemp, který je hojně využívaný zejména vodáky, neboť u něj začíná splavný úsek dolní Vltavy. Za vysokou popularitu řeky Vltavy může především dodržování stálého minim& aacute;lního průtoku z přehradní nádrže Lipno II., pod jejíž hrází se zmiňovaný kemp nalézá.

Zajímavosti v okolí

  • Na Martínkovském vrchu nad Vyšším Brodem stojí v lesích vystavěná pseudogotická kaple Panny Marie odpočívající na kameni.
  • rezervace Čertova stěna - Luč
  • zřícenina hradu Vítkův kámen


Horní Mlýn

Horní Mlýn se nachází v krásném údolí na soutoku řeky Vltavy a říčky Větší Vltavice asi tři kilometry pod Vyšším Brodem a šest kilometrů od osady a hradu Rožmberk.

Nachází se zde penzion Herbertov – Horní Mlýn. Areál penzionu tvoří tříhektarový ostrov ohraničený jezem s vorovou propustí, bývalým mlýnským náhonem, Vltavicí a Vltavou. Penzion má vlastní elektrárnu, čistírnu odpadních vod. Vytápění tepelnými čerpadly se solárním systémem neznečišťuje okolní přírodu.

Rožmberk nad Vltavou

Město v Šumavském podhůří na Českokrumluvsku. Jeho historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Je to město vodáků a romantiků. Díky své poloze na Vltavě patří mezi hlavní centra vodáctví v ČR. V létě zde na trase z Vyššího Brodu do Českého Krumlova projedou tisícovky lodí a vodáků. S tím je spojena řada vodáckých kempů a občerstvení v okolí.

Pamětihodnosti

Hrad Rožmberk - rozsáhlý hradní komplex na ostrohu nad řekou Vltavou (první zmínka v roce 1250)

Synagoga a židovský hřbitov

Kostel Panny Marie na náměstí - cenná gotická stavba z roku 1271

Radnice - čp. 74. Jádro stavby je z 15. stol. , průčelí dostavěno v 19. stol.

Kašna a socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí

Fara - pozdně gotická stavba z konce 15. stol., později částečně barokizována.

Přádelna - vystavěná v roce 1854, v provozu do roku 1950.

Kulturní akce

Již tradičně se zde pořádá oblíbený hudební festival České Hrady.cz

Rožmberské nebe – noční kostýmové prohlídky (pouze v létě pátky a soboty)

Historický šerm – Bratři z Růže

Branná, Náhořany, U Fíka

Pod těmito třemi jmény se skrývá jediné místo. Je tu brod přes řeku.

Lokalita je známa především vodákům, cykloturistům a turistům. Na obou březích jsou zde kempy hojně využívané od jara do podzimu a penzion, odkud je v zimních měsících pohodlné dojíždět lyžovat na Hochficht, Kramolín v Lipně nad Vltavou či Sternstein.

Zátoň

je malou obcí mezi Českým Krumlovem a obcí Rožmberk na horním Povltaví. Je pověstná svým klidem, řekou Vltavou, ale i krásným a kostelíkem svatého Jana Křtitele, který je dominantou nad řekou v oblasti soutoku Sušského potoka a řeky Vltavy. Kostelík postavený v pozdně gotickém slohu je zřejmě nejstarším svatostánkem v Jižních Čechách.

Zátoň leží na vodácky velmi frekventovaném úseku, v roce 2007 byl 1 km od vesnice otevřen vodácký kemp Vltava. Přímo v Zátoni se nachází Sporthotel Zátoň a Hotel Fara (od roku 2008 uzavřený).

Větřní

Obec Větřní se nachází jen několik kilometrů od Českého Krumlova, směrem proti proudu Vltavy. Když v roce 1870 vyhořela papírna v Českém Krumlově, přesunula ji firma Spiro právě do Větřní do tzv. Pečkovského mlýna. Do dnešních dnů se z ní vyvinul velký papírenský závod, zaměstnávající lidi nejen z Krumlova, ale i z širokého dalekého okolí.

Je zde mnoho možností ubytování i sportovního vyžití - kemp a koupaliště, penziony, golfové hřiště, tenisový kurt a další..

Český Krumlov

Český Krumlov je okresní město v Jihočeském kraji, zhruba 25 km jižně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o významné turistické centrum Jižních Čech.

Středověké centrum města, které obklopují meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

Hrádek na levém břehu Vltavy byl zřejmě založen někdy mezi léty 1230 a 1239 synem Vítka z Prčice. První písemnou zmínku o něm najdeme v listině z roku 1253. Vlastní město bylo v zákrutě řeky Vltavy založeno v roce 1274. Zámek

Zámek Český Krumlov je po Pražském hradě nejrozsáhlejší zámecký areál v ČR. Původní gotický hrad, přestavěn zejm. v renesančním slohu. Skládá se z Dolního hradu (původního Hrádku) s dominující věží; a Horního hradu

Most Na plášti - několikaposchoďové přemostění Jelení zahrady - spojuje zámek a zámeckou zahradu.

Zámecká zahrada - založena ve 2. pol. 16. století, dlouhá 700 m, celková rozloha 10 ha. Nachází se v ní Kaskádová fontána, barokní letohrádek Belárie, doplněné otáčivým hledištěm pro divadlo v otevřené krajině.

Další pamětihodnosti

- Radnice - renesanční stavba ze 2. poloviny 16. stol. (nám. Svornosti)

- Kostel sv. Víta - gotický trojlodní kostel z let 1408-1439 (ul. Kostelní)

- Městské hradby - dnešní podoba hradeb obepínajících Latrán pochází z 15. stol. Z městských bran zachována pouze Budějovická brána.

- Kostel sv. Jošta - původní gotický kostel, mnohokrát přestavován, od 20. stol. využíván jako obytný dům, dnes muzeum loutek. Český Krumlov jako kulturní středisko

V Horní ulici najdeme Městské divadlo, v letních měsících se hraje také na otáčivém hledišti v zámecké zahradě. Ve městě je také velký počet galerií umění, 6 muzeí (nejvýznamnějšími jsou Okresní muzeum Č. Krumlov a Muzeum Egona Schieleho a Muzeum voskových figurín) Jediné kino ve městě najdeme v ulici Špičák. V Českém Krumlově je zpřístupněný grafitový důl. Do podzemí tohoto dolu je možné se dostat, důl je opět přístupný.

Z významných kulturních akcí jmenujme Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Slavnosti růže nebo festival Ekofilm.

Zlatá Koruna

(původně Svatá koruna ) je obec ležící na řece Vltavě severně od Českého Krumlova. Obec je z turistického hlediska vysoce atraktivní, neboť se v ní nachází významný bývalý středověký klášter Zlatá Koruna, který také obci dal jméno.

Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Blanský les na úpatí hory Kleť. Na vnímavé návštěvníky Zlaté Koruny dodnes působí její genius loci. Umocňuje jej i vcelku nedotčené a krásné krajinné prostředí protnuté údolím čistého toku řeky Vltavy, která obepíná obec ze tří stran.

Ve Zlaté Koruně působí sbor dobrovolný hasičů, sportovní klub, TJ Sokol, Český svaz včelařů a Červený kříž.

Památky

Klášter Zlatá Koruna

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - gotická stavba započatá koncem 13. století.

Budova malého konventu - založeno kolem roku 1500 (gotické jádro), roku 1609 přistavěn dormitář

Kostel svaté Markéty - stavba z druhé poloviny 13. Století

Za zmínku určitě stojí divadelní a loutková představení pro děti i dospělé a koncerty, které jsou pořádány v klášterní zahradě (termíny zatím nejsou známy)

Boršov nad Vltavou

Obec Boršov nad Vltavou je obklopena půvabnou krajinou, které dominuje řeka Vltava . Z návrší nad obcí se potěšíte pohledem na českobudějovickou nížinu posetou obcemi a obrátíte-li se zpět, pohlíží na vás majestátní hora Kleť se svými svahy. Za podívanou stojí i turistická stezka , která vede odtud Švehlovými sady přes Dívčí K ámen až do Zlaté Koruny a otevírá další pohledy na krásné Povltaví .

Významné objekty

Kostel sv. Jakuba je nejstarší památkou, původně postavený jako dřevěný pravděpodobně kolem roku 1230.

V Poříčí najdete barokní trojkřídlý jednopatrový zámek s konírnou ze 17. stol., byl přestavěn z původní tvrze doložené již v roce 1562.

Poříčská tvrz

Okolí obce bylo osídleno již od staršího pravěku, svědčí o tom zachované mohylníky.

Zátkovy těstárny - Původní mlýn v Březí byl po požáru r. 1869 Hynkem Zátkou rozšířen a zmodernizován. Při něm 1884 vystavěli Vlastimil a Dobroslav Zátka největší průmyslovou továrnu na výrobu těstovin v Rakousku-Uhersku. Mlýny a těstárny firmy Bratři Zátkové, a.s. patří dnes k předním středoevropským výrobcům značkových těstárenských výrobků.

V Boršově nad Vltavou lze provádět rybářský sport na řece Vltavě, která je v těchto místech pstruhovým revírem č. 423058 - Vltava 24

Cyklotrasy

Boršovem nad Vltavou procházejí cyklotrasa České Budějovice - Branišov - Lipí - Boršov nad Vltavou.

dále ČB
Logo Cesta Sports
Logo Odysea
Logo Půjčovna raftů Pirát

login icon Přihlášení
login icon Mapa Vltavy s jezy a kempy
Mapa Vltavy - jezy, kempy
login icon Podrobná mapa služeb
Mapa Vltavy - Služby
login icon Důležité informace