Povodně a sjíždění řek
Povodně a sjíždění řek
Množí se dotazy na zapůjčení vodáckého materiálu a dotazy na sjíždění Vltavy za povodně, proto i následující informace.

Půjčovny lodí dostávají často dotazy ohledně zapůjčení lodí a raftů na rozvodněnou Vltavu nebo jiné řeky. Sdružení půjčoven lodí na Vltavě vydalo následující prohlášení :

Sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě vydalo na základě Vyhlášky Min. dopravy a spojů č. 241/2002 Sb.prohlášení, že po dobu 2. a 3. stupně povodňové aktivity na řece Vltavě nebude zajišťovat žádné výlety a nebude půjčovat žádné lodě a vodácký materiál.

Pravidla jsou v tomto názoru zcela na straně půjčoven,zde je citace krátké pasáže z vyhlášky (Vyhláška Min.dopravy a spojů č. 241/2002 Sb.), na kterou se Vodní zákon odkazuje:

„Povrchové vody nelze užívat k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity…“

Toto nařízení platí jak pro velké říční lodě, tak pro sportovní sjíždění řek. Nekonzultoval jsem to sice s žádným právníkem, a tak ani nemohu říci, zda a jaký za to může být postih, ale určitě by se něco našlo.

Přesto bývají tato pravidla často porušována. Toto může mít i určitý etický rozměr. Dovedu si představit lehce absurdní situaci, kdy se lidé v gumovkách na břehu snaží omezit škody a zachraňují svůj majetek a právě je míjí loď plná adrenalinem rozjařených vodáků se svým Ahóój.

TK

 

Komentáře:Napsat komentář


Logo Cesta Sports
Logo Odysea
Logo Půjčovna raftů Pirát

login icon Přihlášení
login icon Mapa Vltavy s jezy a kempy
Mapa Vltavy - jezy, kempy
login icon Podrobná mapa služeb
Mapa Vltavy - Služby
login icon Důležité informace