Plánek překonání jezu U Jelení lávky
Plánek překonání jezu U Jelení lávky
Do doby zřízení nové propusti, což se má podle harmonogramu stavby stát v červenci, se jez bude překonávat po provizorně vybudovaném chodníku, plánek je přiložen.

Do doby zřízení propusti je pro vodáky k dispozici provizorní trasa umožňující překonání
jezu. Ta spočívá ve vytvoření zachytávacích prvků a podélně nataženém lanu na vzniklé štětové stěně ohrazující staveniště nově vznikající propusti a zbudování zpevněného chodníku odděleného od staveniště plotem. Vodáci se budou řadit podél stěny a pomocí lana doplují až do místa, kde bude začátek chodníku. Zde vystoupí a loď přenesou, resp. "překoníčkují" přes jez. Na konci chodníku v místě laguny nastoupí a odplují.

Nutno dbát zvýšené opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti!
Samotný jez je v období rekonstrukce nesjízdný! Hrozí nebezpečí úrazu a poškození lodi - na dně pod jezem je lomový kámen! Pohyb po tělese jezu je na vlastní nebezpečí, stejně tak i jeho případné splouvání!


Komentáře:Napsat komentář


Logo Cesta Sports
Logo Odysea
Logo Půjčovna raftů Pirát

login icon Přihlášení
login icon Mapa Vltavy s jezy a kempy
Mapa Vltavy - jezy, kempy
login icon Podrobná mapa služeb
Mapa Vltavy - Služby
login icon Důležité informace