Jez JELENÍ LÁVKA je sjízdný
Jez JELENÍ LÁVKA je sjízdný
Pátek 21.6. Ode dneška je jez možné sjíždět, ale pořád je to jen na vlastní nebezpečí. Zbytky strženého mostu, panely a velké kameny jsou odstraněny. Jez je oficiálně uzavřen, takže přes řeku bude stále lano, které jez teoreticky uzavírá. Prakticky jde jezem splout. Zde je stanovisko povodí.

1)      Sjízdnost jezu pro vodáky

Dne 18.6. 2013 byla ze dna Vltavy vyzvednuta hlavní překážka – staveništní most pod jezem, který se vlivem povodně sesunul na dno řeky. Stavba do pátku tohoto týdne do 12 hodin ještě prohledá, tak jak to průtok vody dovolí, dno pod jezem na výjezdu z jezové propusti a pokud možno odstraní z plavební dráhy nebezpečné panely, kameny, kmeny a podobné překážky naplavené povodní. Od sobotního rána bude průjezd propustí technicky možný. Přesto nadále platí,že jez je ve výstavbě a případné splouvání jezové propusti je výhradně na vlastní nebezpečí (propust není zcela dokončena, není zkolaudována, stále se jedná o průjezd staveništěm jezu). Stavba navíc bude v souvislosti s dokončováním pohyblivého jezu v průběhu léta opakovaně manipulovat s jezem a jeho hrazením, měnit hladinu v jezové zdrži, a z toho důvodu nebude jezovou propustí protékat voda. Důrazně doporučujeme všem vodákům v zájmu vlastní bezpečnosti plavidla přes jez raději přenášet, a to trasou po levém břehu Vltavy, která bude do pátečního odpoledne obnovena a znovu vyznačena. Možnost přenášení vpravo se z důvodu konání Slavností pětilisté růže ruší!

 2)       Pokračování stavby jezu

Dokončení vlastní stavby jezu je v tuto chvíli závislé na rozsahu povodňových škod. Průzkum a vyhodnocení škod bude možný až v příštím týdnu, po dalším snížení odtoku z VD Lipno II. Z rozsahu škod vyplyne časová náročnost dokončení stavby a vykonání všech provozních zkoušek pohyblivého jezového uzávěru. V tuto chvíli je prodloužen termín dokončení stavby do 26.8.2013 a nelze vyloučit, že po zmapování povodňových škod se tento termín bude ještě měnit.

Zde je pár fotek, jak to tam nyní vypadá.


Komentáře:Napsat komentář


Logo Cesta Sports
Logo Půjčovna raftů Pirát
Logo Odysea

login icon Přihlášení
login icon Mapa Vltavy s jezy a kempy
Mapa Vltavy - jezy, kempy
login icon Podrobná mapa služeb
Mapa Vltavy - Služby
login icon Důležité informace